USŁUGI

OFERUJEMY PAŃSTWU:

  1. prowadzenie szkoleń dla pracowników firm handlowych;
  2. reprezentowanie sprzedawców (np. w sprawach dotyczących zakupu maszyn, budynków, surowców itd.) i kupujących (np. w sprawach dotyczących zakupu samochodów, dóbr luksusowych, pieców centralnego ogrzewania itd.) w postępowaniach sądowych (we wszystkich instancjach i przed wszystkimi sądami);
  3. tworzenie procedur rozpatrywania reklamacji;
  4. audyty organizacji sprzedaży;
  5. bieżące doradztwo w tworzeniu reklamacji oraz odpowiedzi na zgłoszone reklamacje;
  6. tworzenie umów gwarancyjnych dotyczących różnych poziomów obrotu handlowego (w tym umów pomiędzy sprzedawcami detalicznymi a producentami, importerami i hurtownikami);
  7. doradztwo dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne (warunki stawiane uczestnikom takich postępowań są często trudne do spełnienia, a mają znaczenie przy wyborze oferty).